Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Haberler Duyurular

NEVŞEHİR

P N

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 63. Madde: "Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır..." (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz teşkilat şeması için ayrıntıya tıklayınız. Bakanlığımız Kamu Hizmet Standartlarına http://www.kultur.gov.tr/TR-96145/kamu-hizmet-standartlari.html adresinden ulaşabilirsiniz.)

Cumhuriyet, üzerinde yaşadığı topraklarda var olmuş bütün uygarlıkları benimsemiştir. (Bakanlığımız denetiminde ya da Bakanlığımıza bağlı faaliyet gösteren müze ve örenyerleri hakkında bilgi için ayrıntıya tıklayınız.)

Türk kütüphaneciliğinin sembol ismi "eşekli kütüphaneci" Mustafa GÜZELGÖZ: Cumhuriyet dönemindeki ilk gezici kütüphaneci (Bakanlığımıza bağlı kütüphaneler hakkında bilgi için ayrıntıya tıklayınız.)

Telefon: 0384 213 42 60, Faks: 0384 213 70 45, E-posta: iktm50@kulturturizm.gov.tr İlimizdeki Bakanlığımız taşra teşkilatı birimleri iletişim bilgileri için ayrıntıya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © 2019 | T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Bu site Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.